Gass

Iso-Butan Propan mix, denne

blandinger gjør at gassen tåler mer kulde.

Beholder tilpasset med standard type EN417, passer til brennere /

lamper fra de fleste produsenter som bruker skru gassbokser.

Sikkerhetsventil med selvtetting, boksen kan skrus av under transport

Velg en variant:

fra kr 79,00